Instalacje Fotowoltaiczne od FOLREC, dowiedz się najważniejszych informacji  o panelach słonecznych.

Fotowoltaika służy nam przede wszystkim do pozyskiwania energii, a bazuje ona na efekcie fotoelektrycznym. Jest procesem, który wykorzystuje promienie słoneczne w celu wytworzenia energii elektrycznej. Jej podstawę stanowią panele solarne, które odpowiadają za przekształcenie słonecznej energii w prąd stały. Ta forma wytwarzania energii jest jedną z najprostszych zarówno do zrozumienia jak i w swoim działaniu. Wygenerowany prąd trafia do inwertera, inaczej falownika, a tam dochodzi do przekształcenia w prąd zmienny. Dzięki fotowoltaice możliwe jest zasilenie całego domu, a wszelka nadwyżka energii może zostać wykorzystana w przyszłości. Pozyskany prąd służy do zasilania przede wszystkim wszelkich urządzeń, podgrzewania wody użytkowej jak i ogrzewania pomieszczeń.

Ważną zaletą fotowoltaiki jest fakt, iż można z niej korzystać praktycznie w każdym miejscu. Ilość uzyskanej energii zależy po prostu od intensywności promieni słonecznych w danym miejscu. Pomimo tego, że inwestycja w system fotowoltaiczny jest dosyć spora, to z długoterminowej perspektywie jest ona bardzo opłacalna, gdyż rachunki za prąd okażą się niższe.

  1. Promieniowanie, czyli fotony są wykorzystywane przez fotowoltaikę do wytwarzania energii elektrycznej. Odpowiedzialny jest tutaj proces nazywany efektem fotowoltaicznym.
  2. Cząstka światła padająca na panel solarny, który jest wykonany z krzemu, wprawia w ruch elektron powodujący powstanie energii elektrycznej.
  3. Pobrana energia słoneczna przekształca się w prąd stały.
  4. Następnie dzięki inwerterom solarnym wygenerowany zostaje prąd ziemny.
  5. Urządzenia domowe wykorzystują powstały prąd.

Panele fotowoltaiczne z reguły są montowane na dachu danego budynku, bądź też gruncie. Najważniejsze jest aby nie były one zacienione, gdyż wtedy dostęp do promieni słonecznych będzie utrudniony, a zatem nie będzie możliwości aby prąd powstał.

Moc fotowoltaiki zależy od:

  • zacienień
  • wielkości dachu bądź wolnego gruntu,
  • ekspozycji powierzchni względem słońca,
  • ewentualnego kąta nachylenia dachu,