Czym jest ogrzewanie rur i rynien?

Systemy grzejne DEVI można zainstalować na niemal wszystkich rodzajach dachów. Skutecznie likwidują nagromadzony śnieg i lód, zapewniają drożność rynien i zapobiegając uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Dodatkowo ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega przed ich uszkodzeniem przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne powinno się instalować wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń śniegu i lodu. Zainstalowane termostaty współpracują z zewnętrznymi czujnikami, dzięki którym system może dostosować swą wydajność do aktualnych warunków atmosferycznych. Włączenie i wyłączenie zasilania następuje w dobranych momentach. Dachowe systemy grzejne instalowane są przede wszystkim w rynnach i na skrajnych fragmentach poszycia dachowego, w rynnach wewnętrznych na dachach wielospadowych i w pionowych rurach spustowych.